• Idan and Meir

"לאחות את הקרעים – ללמוד מהרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג"

עודכן ב: 6 יול 2019

הגיעה השעה לאחות את הקרעים בין חלקי העם המסוכסכים.


הרב הראשי לישראל יצחק אייזיק הלוי הרצוג – קודם הרב הראשי של אירלנד המשוסעת, שאת לקחיה הפנים – חיפש תמיד דרכי שלום. בעת המחלוקת החריפה ביישוב בין "תגובה" לבין "הבלגה", הכריז: "מה שנחוץ ביותר ברגע זה, זוהי אחדות". בעת המחלוקת שבעקבותיה פרשו הרוויזיוניסטים בראשות זאב ז'בוטינסקי מההסתדרות הציונית שבראשה עמד חיים וייצמן, והקימו את ההסתדרות הציונית החדשה, הרב כתב אליהם איגרות בהולות: "ואתם אף אתם אלופי עמנו, שקועים עתה במריבות וחילוקי דעות, כאילו שעת כושר היא השעה הזאת לכל אותם בירורים אידיאולוגים על שיטה זאת או על שיטה אחרת. הלא תראו במו עיניכם, הלא תבינו ברוחב דעתכם הנבונה! הן השעה הזאת שעת אסון נורא היא לישראל, והשעה מחייבת את כולנו לקיים מקרא שכתוב 'בזעקתך יציל קיבוצך', התקבצות והתכנסות יחד למחנה גדול ומלוכד אחד – זוהי חובת השעה".


לא פחות חשובה מקריאתו של הרב הייתה התגובה של פרנסי היישוב אליהם פנה.


ד"ר ויצמן הודיע כי "יסכים לכל צעד שהרב יעשה למען אחדות כל חלקי העם, השלום דרוש לנו כאוויר לנשימה".


זאב ז'בוטינסקי השיב במכתב ארוך יותר: "ברחשי כבוד קראתי את דבריך, והנני תמים דעה איתך שצו השעה הוא איחוד כל הכוחות הנאמנים לציונות של הרצל". הוא הוסיף עצה מעשית, שאני מקבלה מכל לב: "אבל אין איחוד בלי משא ומתן קודם, שבו תנוסח המטרה המשותפת בצורה משביעת רצון וייקבעו תנאי הליכוד. ואין לך טוב משולחן עגול לצורכי משא ומתן כזה".


הבה נקים שולחנות עגולים לקיום שיח פתוח, כן ומכבד בין יחידים וקבוצות שונות בחברה הישראלית, מתוך חתירה לגיבוש מכנים משותפים וליצירת עתיד טוב יותר במדינתנו ובאזורנו.


* הכתבה מבוססת על: שאול מייזליש, רבנות בסערת הימים: חייו ומשנתו של הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג. ראשון לציון: ידיעות אחרונות, 2018.

12 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול